Úvodní stránka

Vítejte na neoficiálních stránkách věnovaných městu Třebíč.

Fotografie z historie Třebíče naleznete ZDE.

Jedná se o naskenované staré pohlednice a fotografie.

Stará Třebíč fotky - propagace stránek na Facebooku.

  Třebíč měla roku 2011 přes 37 tisíc obyvatel.

  Počátky města souvisí se založením benediktinského kláštera nad řekou Jihlavou roku 1101, na jehož místě se dnes nachází zámek. První písemná zmínka o městě, kterou je listina opata Martina, pak pochází z roku 1277. Městská práva obdrželo město od markraběte Karla roku 1335, díky tomu získalo i právo opevnit se hradbami a příkopy.

  V dobách svého největšího rozmachu byla Třebíč po Olomouci a Brně nejvýznamnějším střediskem na Moravě, statky zdejšího kláštera dosahovaly téměř až k Opavě.

  Počet obyvatel začal vzrůstat až po druhé světové válce spolu s výstavbou rodinných domů a následně velkých panelových sídlišť, z velké části coby domovů pro zaměstnance nově budované elektrárny v Dukovanech. Dnes je Třebíč důležitým centrem západní Moravy a okresu Třebíč.

Třebíč na Wikipedia.

Zdroj:Wikipedia